Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formarea continuă a profesorilor de Matematică
ȋn societatea cunoașterii
Despre proiect Despre proiect

 

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Cei 5.000 de profesori care reprezintă grupul țintă al proiectului își vor crea conturi de utilizator pe platforma online pentru a participa la sesiunile de suport la distanță și pentru a beneficia de resursele în format electronic puse la dispoziția lor. După parcurgerea integrală a cursurilor de către cadrele didactice și după finalizarea proiectului, platforma online va fi constant updatată cu informații, știri și resurse utile, precum și cu linkuri la cursuri specializate pentru profesori.

Cursurile online dezvoltate în cadrul proiectului vor rămâne la dispoziția cadrelor didactice care doresc să reia formarea și vor fi disponibile și pentru alte cadre didactice interesate să-și îmbunătățească competențele. Impactul sporit al proiectului și sustenabilitatea sa vor fi asigurate și de faptul că centrul virtual de resurse creat va putea fi ameliorat continuu cu resurse relativ reduse, pe baza observațiilor și propunerilor utilizatorilor cadre didactice.

Colaborarea pentru implementarea și continuarea acestui proiect dintre instituții complementare de suport pentru sistemul de învățământ este o premisă pentru atragerea și direcționarea resurselor necesare pentru susținerea pe termen lung a activităților de întreținere a platformei, de suport în formare și de oferire de informații actualizate cadrelor didactice.

O alta premisă a continuității este acreditarea cursurilor de formare. În acest fel vom beneficia de introducerea în sistem a aproximativ 5000 de profesori formatori capabili să organizeze și să susțină programul de formare pentru restul beneficiarilor din grupul țintă.

Abordarea propusă și oferirea de informații actualizate și resurse de calitate necesare pentru desfășurarea activităților didactice, vin în întâmpinarea unei tendințe identificate la nivel european și pe fondul unei nevoi continue prezentate în secțiunea de Justificare, concretizate în strategii de acțiune de tip Management descentralizat sau Management ambivalent, precum și în aplicarea unui principiu de eficiență a formarii. Pe scurt, platforma va oferi posibilitatea formării de calitate utilizând resurse minime, combinată cu o ofertă de informare modernă și rapidă, elemente care suntem siguri că vor constitui avantaje imbatabile în peisajul ofertelor pentru cadre didactice.

Grupul țintă vizat după finalizarea proiectului este alcatuit din: cadrele didactice participante în program, alte cadre didactice care predau matematica la nivel preuniversitar, precum și cadre didactice de alte discipline.

Modulele de curs și modul de implementare pot constitui un model pentru toate disciplinele din învățământul pre-universitar. Toți partenerii implicați în proiect vor fi capabili să integreze experiența acumulată în strategiile organizaționale.

În cazul Solicitantului și al Partenerului 1, ei vor putea include programul de formare în strategia de formare continuă a tuturor profesorilor pe care îi coordonează. Partenerul responsabil de instrumentele informatice, poate utiliza experiența dobândită pentru a îmbunătăți setul de bune practici în programele proprii de formare.

Participarea la activități de formare care implică și utilizarea noilor tehnologii va crea un nou context de colaborare și de consolidare a parteneriatelor educaționale între profesori și între instituții, de transfer de know-how. Unul din beneficiile majore ale proiectului îl constituie formarea cadrelor didactice din grupul țintă ca persoane-resursă pentru comunitate și pentru școală, capabile să inițieze și să dezvolte programe de formare pentru colegi și pentru comunitatea locală.

Unitățile de învățământ la care activează cei 5000 de profesori instruiți și certificați vor deveni automat Centre de Formare Continuă ce vor putea organiza programe de formare cu taxă. Ideea de transcurricularitate poate fi fructificată inovativ și creator de către profesorii deja formați în noi tipuri de proiecte care să se înscrie în tipologiile eligibile pentru finanțare din Fondurile Strategice Europene.

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Calendarul evenimentelor
Centre de formare și evaluare
Comunicate presă
Achiziții publice
Linkuri utile

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Platforma eLearning
Chestionare online
Comunitatea bunelor practici
Biblioteca digitală
Mesaje de la utilizatori

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Newsletter
Legăturile mele
Revista presei
Rapoarte și statistici
Galerie multimedia

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Intrebari frecvente
Conferinta
Instrumente de lucru
Concursuri Online
Forum